Wednesday, June 23, 2010

Ach medical university

Ach medical university нэрт ирээдүйн блог нээлээ, энхүү блогто ач сургуулийнха тухай ангаахийн хичээлийн тухай нийтэлж байх болно. Миний сонсноор манай ач ангаах ухааны дээд сургууль мань 2010 оны шинэ хичээлийн жилээс эхлэн уламжлалын салбараа нээн их сургууль болно. Та бүхнийг манай сургуульд хурэлцэн ирж сурхыг уриж байна